Kameny

Diamant

Diamanty již od nepaměti fascinují člověka. Jejich přirozená krása dokáže zvýšit tep každého, kdo si šperk s diamantem pořídí. Kvalita a cena briliantu (opracovaný diamant) se určuje podle pravidla tzv. "čtyř C". Jedná se o první písmeno anglických slov colour (barva), cut (brus), clarity (čistota), carat wight (váha diamantu, udávaná v karátech). U mých šperků zaručuji nejvyšší možnou kvalitu briliantu odpovídající jeho ceně.

Pojďme si nyní přiblížit, co se skrývá za každým z anglických slov, které dávají dohromady výslednou kvalitu a cenu briliantu.

Barva (colour): Za ideální barvu diamantu lze považovat bezbarvou. Je to dáno tím, že bezbarvý diamant dokáže nejlépe rozkládat (lámat) světlo dopadající na kámen. V kameni se pak tvoří optický úkaz podobný duze, zvaný oheň. Bezbarvé diamanty jsou velmi vzácné, v praxi se proto setkáváme spíše s kameny, které jsou více či méně zbarvené do žluta. Žluté zbarvení je přisuzováno nečistotám v kameni. Barva diamantu je rozdělena do stupnice D až Z. Kameny s prakticky žádným, nebo velmi malým znečištěním nalezneme od písmene D do H. Barva těchto kamenů je bílá, téměř bezbarvá. Jsou to kameny vynikající kvality. Od písmene I do Z je již patrné větší znečištění a kameny tak získávají žlutý nádech. S těmito kameny se v mých špercích nesetkáte.

Čistota (clarity): Čistota je jedním z nejdůležitějších kritérií, kterým se briliant posuzuje. Čistota diamantu zásadně ovlivňuje jeho cenu. Pokud mikroskopem zvětšíme opracovávaný diamant a nenalezneme zde žádné kazy, můžeme jej považovat za dokonalý. Tyto kameny se vyskytují velice vzácně a odpovídá tomu i jejich čistota. Čistota diamantu je rozdělena škálou kvality (od nejvíce, po nejméně kvalitní). LC→VVS1, VVS2→VS1, VS2→SI1, SI2→I1, I2, I3. Kameny LC (loupe clean) se vyskytují vzácně, jsou velice drahé. VVS (very, very slight included) jsou již dostupnější a jejich cena je příznivější. Pouhým okem a i při zvětšením mikroskopem jsou kazy špatně odhalitelné. U kamenů s označením VS (very slightly included) nejsou kazy viditelné pouhým okem. U kvality SI (sligtly included) jsou kazy mikroskopem rozeznatelné, někdy mohou být viděny i pouhým okem. Poslední stupeň kvality, I (included), označuje kameny špatné kvality, nevhodné pro zasazení do šperku.

Brus (cut): Brus diamantu má zásadní vliv na odraz světla uvnitř a mezi plochami briliantu. Dobře obroušený briliant odráží světlo po celé své ploše. Naproti tomu špatně vybroušený kámen působí matně, bez lesku a s plochami, na kterých nemůžeme pozorovat odlesk světla. Téměř dokonale vybroušený kámen je označen "Ideal/Excellent" a odráží skoro všechno světlo dopadající na kámen. O trošku nižší kvalita brusu se nazývá "Very Good", je však od nejlepší kvality k nerozeznání, i když odráží trochu méně světla. Brusy "Good" a "Fair" jsou kvalitativně již trošku níže, avšak i tyto brusy lze považovat za kvalitní. Poslední stupeň brusu, "Poor", již neodráží dostatečné množství světla a proto kámen působí matně a omšele.

Hmotnost (carat weight): Hmotnost diamantu se udává v karátech. 1 karát = 0,2 gramu. Ne vždy však platí, že čím větší počet karátů, tím dražší kámen. Záleží také na čistotě, barvě a brusu.

Podívejme se ještě na tvary, které může diamant mít. Nejpopulárnější jsou kruhový a princess, tedy čtvereček nebo obdélník. Setkáváme se i s brilianty vybroušenými do tvaru slzy, oválu, srdce a dalších. Povrch každého briliantu se skládá s několika desítek plošek, které odráží světlo. Kruhový briliant má standardně 57 plošek, oválný 55 a princess 76 plošek.

Smaragd

Smaragd jednoduše poznáte podle jeho zelné barvy s přídechem modré v srdci kamene. Průhledný smaragd je v přírodě velkou raritou. Většinou se setkáme s kamenem, který obsahuje malé nečistoty. Největší naleziště smaragdu se nachází v Jižní Americe, Severní Americe, Africe a Austrálii. Smaragdu jsou přičítány magické schopnosti. Smaragd symbolizuje kultivovanost a rozvahu.

Safír

Původ slova safír můžeme najít v hebrejštině, znamenající "nejkrásnější věc". Safír je složen z oxidu hlinitého, zvaného korund. Ložiska safíru nacházíme především v Jihovýchodní Asii, v Austrálii, Brazílii a v některých částech Afriky. Safíry představují pro některá světová etnika talismany, přinášející mír do duše nositele. Safír je možné vyrobit i uměle, avšak umělý kámen postrádá energii a čistotu, kterou můžeme najít pouze v přírodě. Safír má temně modrou barvu.

Rubín

Stejně jako safír, i rubín je složen z minerálu, zvaný korund. Rubín symbolizuje kuráž a sílu. Přezdívá se mu "král mezi drahými kameny". Rubíny můžeme najít v Myanmaru, na Šrí Lance a v Thajsku. Další ložiska rubínu jsou i v Severní Americe, ve Spojených státech. Při pohledu do nitra rubínu spatříme ohnivou bouři, která je nezaměnitelná mezi ostatními drahými kameny. Rubín je jedním z nejvzácnějších a nejobdivovanějších drahých kamenů.